Co to jest kinezyterapia ?

Co to jest kinezyterapia ?

Kinezyterapia jest to metoda leczenia ruchem. Inaczej co to jest kinezyterapia to gimnastyka lecznicza lub ćwiczenia usprawniające. Kinezyterapia jest stosowana, gdy mamy do czynienia ze schorzeniami i dysfunkcjami narządu ruchu, w zespołach bólowych kręgosłupa, w niektórych chorobach układu oddechowego, w chorobach reumatoidalnych, a także po udarach mózgu, po zawale serca po zabiegach operacyjnych w jamie brzusznej, a nawet przed porodem. Kinezyterapia może być stosowana jako podstawowa czy nawet jedyna metoda leczenia, jak np. w przypadku leczenia wad postawy, bólach kręgosłupa i innych. Kinezyterapia może być prowadzona zarówno w okresie przedoperacyjnym jak i po zabiegu. Zadaniem kinezyterapii jest osiągnięcie maksymalnej sprawności organizmu po przebytej chorobie czy urazie. Ćwiczenia te można podzielić na miejscowe i ogólne. Miejscowe to ćwiczenia, które dotyczą bezpośrednio narządu zmienionego chorobowo i wymieniamy wśród nich ćwiczenia bierne, czyli wykonywane bez udziału chorego, ćwiczenia izometryczne(czynne napinanie mięśni bez zmiany ich długości), ćwiczenia czynno-bierne, czyli ruch wykonywany jest biernie, natomiast pacjent czynnie rozluźnia mięśnie, następnie ćwiczenia samo-wspomagane, gdzie pacjent siłą mięśni kończyny zdrowej wspomaga pracę osłabionych mięśni, ćwiczenia w odciążeniu(gdzie ruch jest wykonywany przy odciążeniu przez terapeutę ćwiczonego odcinka ciała), ćwiczenia czynne, wyciągi,ćwiczenia synergistyczne, w trakcie których pacjent siłą mięśni kończyny zdrowej wspomaga pracę osłabionych mięśni oraz ćwiczenia oddechowe. Kinezyterapia ogólna z kolei to ćwiczenia części ciała nieobjętych chorobą. Są to ćwiczenia ogólnokondycyjne, ćwiczenia gimnastyki porannej, ćwiczenia w wodzie. Wśród metod kinezyterapeutycznych wyróżnia się metodę McKenzie, PNF, metodę Kaltenborn-Evjenth, metodę S. Bubnovskogo, Voyty i inne. W kinezyterapii najważniejszy jest ruch, który jest jako metoda leczniczą wpływającą na cały organizm. Ma na celu usunięcie niesprawności fizycznej. Kinezyterapia pozwala na zwiększenie siły mięśniowej, poprawienie zakresu ruchu czy czucia głębokiego. Kinezyterapia jest metodą leczenia, która znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia tzw. zespołów bólowych kręgosłupa i dodatkowo przywraca utraconą sprawność ruchową. Ćwiczenia usprawniające pozwalają uniknąć powikłań układów kostnego i oddechowego będących efektem długiego unieruchomienia. Kinezyterapia powinna być realizowana pod okiem fizjoterapeutów posiadających odpowiednie uprawnienia. Warto pamiętać, że leczenie ruchem przynosi także inne skutki jak poprawa wydolności krążeniowo-oddechowej, nasilenie procesów przemiany materii czy przyspieszenie powrotu do zdrowia osób, które doznały urazu. Kinezyterapia jest stosowana w profilaktyce, rekreacji czy rehabilitacji. Jest wszechstronna, przynosi ulgę w bólach, kształtuje prawidłowe nawyki ruchowe. Odpowiednia gimnastyka jest dobierana do takich schorzeń jak ograniczenie ruchomości kręgosłupa i stawów, zaniki mięśniowe, wady postawy, otyłość, dyskopatia, niedowłady kończyn na tle zmian zwyrodnieniowych, pourazowych lub neurologicznych, a nawet przy zespołach bólowych kręgosłupa i stawów.