Czy warto wybrać zawód rehabilitanta?

Czy warto wybrać zawód rehabilitanta?

Wiele mówi się o tym, że branża medyczna jest branżą stabilną i dająca szansę na zatrudnienie, osiąganie też dość dobrych zarobków. Oczywiście nie zawsze tak jest i nie we wszystkich zawodach, jednak generalnie osoby, które faktycznie chciałyby pracować w branży medycznej, mają do tego predyspozycje, chęć kształcenia się i odpowiednie podejście do drugiego człowieka, mogą tutaj wiele zdziałać. Jednym z często wybieranych zawodów medycznych jest fizjoterapeuta rehabilitant. Rehabilitacja odgrywa ogromną rolę w wielu przypadkach – po urazach, udarach, wypadkach, ale też w przypadku dzieci i dorosłych niepełnosprawnych, wcześniaków, osób starszych i schorowanych, problemów wynikających z wykonywanej pracy – np. przeciążenia, urazy i stany zwyrodnieniowe kręgosłupa itd. Tak więc teoretycznie, pracy dla rehabilitantów nie powinno zabraknąć. W praktyce bywa różnie i dostanie się do publicznej placówki zdrowotnej oraz podjęcie tam zatrudnienia nie będzie takie łatwe, ze względu na cięcie kosztów. Oczywiście zapotrzebowanie jest, jednak tak naprawdę nie ma co liczyć na to, że ukończenie takiego kierunku na pewno da pracę. Wiesze możliwości może dawać prywatna praktyka, jednak praca rehabilitanta, sukcesy w tej pracy w dużej mierze są uzależnione nie tyle od posiadanego wykształcenia i wiedzy wyniesionej ze studiów, ale z doświadczenia, lat pracy z pacjentem. Dlatego tak naprawdę na prywatną praktykę na cały etat można sobie pozwolić dopiero po co najmniej kilku latach pracy w zawodzie, by wyrobić sobie opinie, prestiż, by zyskać grono pacjentów. Tutaj bardzo duża rolę odgrywa polecanie sobie rehabilantów, przez samych pacjentów. W końcu to oni wiedza najlepiej, co im pomaga, czy dana osoba faktycznie im pomogła. Niestety rehabilitanci, bywają różni. Dlatego jeśli się chce faktycznie odnosić sukcesy w swojej dziedzinie i myśleć być może o tym, by w przyszłości prowadzić prywatną praktykę, na pewno bardzo ważne jest do samego początku, odpowiednie podejście. Tylko dzięki temu uda się dobrze przygotować do podejmowania pracy i zyskać liczne grono pacjentów. Dobrze jest też wybrać odpowiednią specjalizację, tak naprawdę oblicza rehabilitacji są bardzo zróżnicowane. Rehabilitacja manualną, z użyciem różnego rodzaju sprzętów, rehabilitacja dzieci, dorosłych, osób starszych, po urazach. Na pewno duża rolę tutaj będzie odgrywać także zaangażowanie w poznawanie nowych trendów, w poznawanie nowych metod rehabilitacji. Powstają nowe sprzęty, nowe urządzenia, coraz to nowe metody rehabilitacji. Jest duże nastawienie na to, by maksymalnie skracać proces rehabilitacji, by zwieszaniu efektów. Jednak tak naprawdę wciąż wiele zależy od relacji rehabilitant- pacjent. Praca z niektórymi grupami pacjentów może być szczególnie trudna. Choćby z młodymi, zdrowymi osobami, które uległy wypadkom. Często takim urazom potem towarzyszy zniechęcenie, a nawet stany depresyjne. Dlatego tak ważne jest, by rehabilitant potrafił też zmienić nastawienie, pokazał, że faktycznie ćwiczenia przynoszą efekt. Oczywiście zawsze trzeba mówić prawdę i nie ma co za bardzo koloryzować. Zawsze rehabilitacja jest długotrwała, a nawet niekiedy czeka się całymi latami.

Post Comment