Kinezyterapia zembaty

Kinezyterapia zembaty

Kinezyterapia jest istotnym zagadnieniem dla studentów, uczniów na kierunkach rehabilitacja oraz dla osób od lat mających styczność z rehabilitacją własną lub bliskich. Kinezyterapia to słowo pochodzące z greckiego kinesis, czyli ruch. Kinezyterapia to lecznicza gimnastyka, której celem jest maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej. Jedną z wybitnych postaci związanych z kinezyterapią jest prof. dr. hab. Andrzej Zembaty, który był uczniem prof. Mariana Weissa oraz sam przez wiele lat pracował w Stołecznym Centrum Rehabilitacji Schorzeń Narządu Ruchu w Konstancinie k/Warszawy. Pod redakcją prof. dr. hab. Andrzeja Zembatego stworzono publikację, która zgromadziła w jednym opracowaniu wiedzę, jak dotąd rozdzieloną w wielu publikacjach. Kinezyterapia Zembaty to publikacja grupy wybitnych specjalistów. Do powstania dzieła Kinezyterapia Zembaty przyczyniła się potrzeba zgromadzenia w jednej książce tak obszernej wiedzy oraz potrzeba utrwalenia najnowszych polskich osiągnięć badawczych w dziedzinie diagnozowania i ich skuteczności w rehabilitacji narządów ruchu. Kinezyterapia Zembaty to całościowe ujęcie wiedzy o ruchomości kręgosłupa, kończyny górnej i kończyny dolnej i to w przystępnie przygotowanej publikacji, zrozumiałej dla każdego. Dodatkowo Kinezyterapia Zembaty zaopatrzona jest w ponad 600 fotografii i rysunków z zakresu anatomii czynnościowej i technik badawczych. Dzięki współpracy specjalistów z ośrodków naukowych Warszawy i Katowic powstała publikacja na poziomie akademickim, a zarazem swoiste kompendium z jasnym przekazem dla pacjentów zdanych na wieloletnią rehabilitację. Tom I publikacji obejmuje zakres wiadomości na temat podstaw teoretycznych i diagnostyki kinezyterapii(w tym ruchomość stawów, siłę mięśni, narządy ruchu), natomiast tom II jest na temat ćwiczeń z kinezyterapii i metod kinezyterapeutycznych. Tom II kinezyterapia Zembaty obejmuje takie zagadnienia jak ćwiczenia kinezyterapii miejscowej, ćwiczenia kinezyterapii ogólnousprawniającej i metody kinezyterapeutyczne. Po redakcją naukową prof. dr. hab. Andrzej Zembatego pracowali tacy naukowcy jak dr n. kult. Mirosław Kokosz, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Klukowski, dr n. kult. Tadeusz Łoza, dr n. kult. Edward Saulicz, dr n. kult. Ryszard Flinta. W publikacji poruszane są takie tematy jak podstawy teoretyczne fizjoterapii , systematyka kinezyterapii , szczegółowa metodyka badań poszczególnych odcinków kręgosłupa(szyjny, piersiowo-lędźwiowy), kończyn górnych. Jest publikacja potrzebna, gdyż kinezyterapia stosowana jest w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu, w zespołach bólowych kręgosłupa, po zabiegach operacyjnych, po udarach mózgu, po zawale serca, a nawet w okresie ciąży jako przygotowanie do porodu. Kinezyterapia Zembaty to publikacja dwutomowa, gdzie każdy z tomów może być traktowany jako oddzielna całość. Przede wszystkim jest to dzieło, które bez problemu ukazuje miejsce w fizjoterapii i w systemie rehabilitacji integracyjnej dokonań polskiej kinezyterapii. Ruch jest środkiem leczniczym, który ma wpływ na cały organizm.