All Stories

Kinezyterapia zembaty

Kinezyterapia jest istotnym zagadnieniem dla studentów, uczniów na kierunkach rehabilitacja oraz dla osób od lat mających styczność z rehabilitacją własną lub bliskich. Kinezyterapia to słowo pochodzące z greckiego kinesis, czyli ruch. Kinezyterapia to lecznicza gimnastyka, której celem jest maksymalne usunięcie…
Rehabilitacja po udarze

Udar mózgu zachodzi, gdy następuje częściowe lub całkowite zakłócenie pracy mózgu, które pojawia się w wyniku powstania zakrzepu lub zatoru blokującego dopływ krwi do pewnego obszaru mózgu. Może także dojść do pęknięcia naczynia krwionośnego , gdzie wydobywająca się krew uszkadza…