Rehabilitacja kręgosłupa

Rehabilitacja kręgosłupa

Urazy kręgosłupa są o tyle specyficzne, że należy w ich wypadku postępować niezwykle ostrożnie. Podobne objawy mogą oznaczać różny stan chorobowy. Trudno także ocenić jednoznacznie stan poprzez ocenę bólu – ta przecież jest subiektywna. Badając pacjenta należy wziąć pod uwagę szereg czynników: jego sprawność, tak zwaną granicę bólu, ale przede wszystkim wiedzieć, z jakim stanem chorobowym ma się do czynienia. Prosty masaż może uzdrowić lub zaszkodzić. Dlatego tak ważne jest, by najpierw zapoznać się z opinią lekarzy i pod ich opieką rozpocząć rehabilitację kręgosłupa. To, że komuś pomógł konkretny zabieg nie oznacza, że jest on uniwersalny i zalecany każdemu. Nawet przy takim samym schorzeniu. Sprawa jest bardzo skomplikowana, bo rehabilitacja nie tylko musi być odpowiednia, ale także odpowiednio wykonana. Przy większości schorzeń kręgosłupa rehabilitacja, choć prowadzona w zindywidualizowany sposób, jest konieczna. Może być ona prowadzona w bardzo różnych przypadkach oraz w zróżnicowanych celach. Jednym z najczęstszych przyczyn jest chęć złagodzenia dolegliwości bólowych oraz ograniczeń ruchowych pacjenta. Czasem rehabilitację przeprowadza się po to, by przeciwdziałać złym nawykom ruchowym oraz negatywnym zmianom, do których może z różnych przyczyn dojść w układzie kostnym. Rehabilitacja kręgosłupa ma też na celu poprawę funkcjonowania kręgosłupa, pomaga wzmocnić mięśnie oraz zlikwidować zbyt duże napięcie mięśniowe, które uniemożliwia pacjentowi normalne funkcjonowanie. Rehabilitacja kręgosłupa może wynikać z różnych stanów chorobowych lub być spowodowanym przechodzonymi wcześniej chorobami oraz operacjami lub urazami. Rehabilitację można przechodzić w domu, przychodni lub warunkach szpitalnych. Można także otrzymać skierowanie na rehabilitację w sanatorium. Ten ostatni typ rehabilitacji ma tę zaletę, że choroby kręgosłupa wynikają często z połączenia złego trybu życia z nadmiernym stresem. Odizolowanie od czynnika stresującego oraz zmiana w zasadzie wszystkich nawyków związanych z trybem życia i pracą sprawia, że skutki leczenia mogą okazać się skuteczniejsze niż leczenie domowe czy rehabilitacja na którą pacjent dojeżdża do ośrodka zdrowia lub szpitala. Oczywiście, tak jak i pozostałe jest czasowa, jednak jej pozytywne skutki – jak się często okazuje – łatwiej osiągnąć.

Post Comment