Rehabilitacja odpowiada na różne potrzeby

Rehabilitacja odpowiada na różne potrzeby

Kojarzona jest często z pomocą osobom po różnego rodzaju wypadkach czy chorobach ciała, po których muszą one ponownie nauczyć się żyć i funkcjonować. Jednak rehabilitacja bynajmniej nie odnosi się wyłącznie do przywracania sprawności fizycznej. Oczywiście często przyjmuje ona właśnie taki charakter. Warto jednak pamiętać, że niezwykle często rehabilitacji poddawane są również osoby zmagające się z chorobami psychicznymi. Jako proces złożony, angażujący wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin, rehabilitacja pozwala przywracać jednostce możliwie największą sprawność i zdolność samodzielnego funkcjonowania. Fizyczną, ale również i psychiczną. W przypadku problemów ze zdrowiem fizycznym wyróżnić można chociażby rehabilitację ruchową. Fizjoterapia stara się przywrócić zdolność sprawnego poruszania się. W przypadku rehabilitacji psychologicznej zasady są podobne. Lekarze z różnych dziedzin, ale również pracownicy odpowiedzialni za sprawy społeczne, podejmują wszelakie działania mające na celu pomóc osobie chorej psychicznie w zbudowaniu możliwie samodzielnego życia. Taki proces służy na stopniowym wdrażaniu pacjenta do realizacji zadań, związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie. Ma on podejmować się różnych ról i wypełniać obowiązki, związane z pracą czy samodzielnym życiem. Ważną kwestią jest jednak dawkowanie tych wyzwań, jak również stosowanie pochwał oraz nagród. Jest to bardzo ważny element zachęcania do dalszych starań i budowania poczucia własnej wartości. Bez względu na rodzaj rehabilitacji, najlepiej rozpocząć ją jak najwcześniej i nie pomijać żadnego z elementów, kluczowych w procesie dochodzenia pacjenta do siebie. Zdrowie fizyczne i odporność psychiczna są tu jednako ważne.

Post Comment