Testy funkcjonalne kinezyterapia

Testy funkcjonalne kinezyterapia

Wykształcenie i doświadczenie fizjoterapeuty powinno pozwolić na właściwą diagnostykę i zalecenia odpowiednich środków fizjoterapeutycznych. Pomocne przy tej roli są badania pacjentów wykonywane przez fizjoterapeutów. Badania mają na celu uzyskanie informacji o charakterze profilaktycznym, diagnostycznym, prognostycznym i orzeczniczym. Tego typu badaniami są testy funkcjonalne. Testy funkcjonalne kinezterapia pozwalają przekazać wiele informacji o pacjencie. Testy funkcjonalne kinezterapia spełniają takie funkcje jak wczesna diagnostyka, dobór programu rehabilitacji czy ćwiczeń i innych środków, umożliwiają ocenę wyników rehabilitacji danej osoby. Testy funkcjonalne kinezterapia pozwalają na ocenę ruchomości poszczególnych stawów czy części ciała.

Wśród tych badań wyróżnia się takie testy jak test ścienny Degi, który ma na celuwykrycie ograniczenia ruchomości w obrębie stawów ramienno-barkowych. Test wykonywany jest w ten sposób, że będąc przy ścianie w pozycji stojącej lub siedzącej nie odrywając pleców od ściany pacjent podnosi ramiona w celu dotknięcia dłońmi ściany. Kolejnym testem jest test Otto-Wurma, który ma określić pomiar ruchomości odcinka piersiowego kręgosłupa. Najpierw zaznacza się umiejscowienie TH1 i odmierza się 30 cm ( do TH12) w pozycji stojącej w dół. Później wykonuje się najmocniejszy skłon tułowia w przód przy wyprostowanych stawach kolanowych. W przypadku, gdy długość nie wzrośnie o 6-8cm , pojawia się informacja o przykurczu mięśni przykręgosłupowych. Innym testem jest test palce-podłoga ( Thomayera), który służy do badania ruchomości kręgosłupa i stawów biodrowych. Pacjent otrzymuje polecenie o wykonaniu skłonu w przód przy wyprostowanych stawach kolanowych, natomiast odległość od paliczka dalszego trzeciego palca ręki do podłoża określa ruchomość pacjenta. Kolejnymi testami są test Thomasa, który ma za zadanie wykryć przykurcz zgięciowy w stawie biodrowym. Przy teście tym pacjent leży tyłem, a kończyna nie badana maksymalnie zgięta w stawie kolanowym i biodrowym, kończyna badana jest wyprostowana. Przykurcz wykazuje uniesienie ponad podłoże kończyny testowanej. Wielkość przykurczu określa kąt pomiędzy osią uda a powierzchnią. Natomiast test Jandy ma za zadanie zróżnicowanie dodatniego testu Thomasa, w trakcie tego testu pacjent leży tyłem, kość krzyżowa musi się znaleźć na brzegu kozetki, gdzie następuje biernezgięcie kończyny testowanej w stawie biodrowym i kolanowym, jeśli w wyniku tego nastąpi uniesienie testowanego uda, świadczy to o przykurczu mięśnia biodrowo-lędźwiowego, gdy bierne zgięcie kolana i nastąpi zgięcie biodrowe świadczy to o przykurczu mięśnia prostego uda. Istnieje wiele innych tego typu testów mających określić ruchomość stawów czy kręgosłupa badanego co pomoże w diagnostyce i leczeniu. Testy funkcjonalne kinezterapia są istotną częścią pracy fizjoterapeutów. Testy funkcjonalne kinezterapia pozwalają na szybkie wykrycie problemu u badanego. Sa także testy funkcjonalne kinezterapia o takich nazwach jakich test Schobera,test Soto-Halla, test Valsalvy, test Patricka.